Ada ‘manifesto’ baru yang beredar di antara Orang-Orang Suci Zaman

Ada 'manifesto' baru yang beredar di antara Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dan itu 'radikal'