Apa yang diperlukan untuk mendakwa Trump?

Apa yang diperlukan untuk mendakwa Trump?