Apa yang sebenarnya menyelamatkan republik dari Trump?

Apa yang sebenarnya menyelamatkan republik dari Trump?