Gereja LDS mengucapkan selamat kepada Joe Biden dalam pesan yang

Gereja LDS mengucapkan selamat kepada Joe Biden dalam pesan yang datang beberapa minggu lebih lambat daripada pemilihan presiden sebelumnya