Hanya empat petani yang menguasai hampir semua mariyuana medis yang

Hanya empat petani yang menguasai hampir semua mariyuana medis yang dipanen sejauh ini di Utah