Mitt Romney menyebut upaya Trump untuk membalikkan kekalahan pemilu ‘menyedihkan’

Mitt Romney menyebut upaya Trump untuk membalikkan kekalahan pemilu 'menyedihkan' dan 'memalukan'