Orang yang dalam masa percobaan tidak boleh ditolak haknya untuk

Orang yang dalam masa percobaan tidak boleh ditolak haknya untuk minum