Panduan baru membantu Orang Suci Zaman Akhir mengetahui apa yang

Panduan baru membantu Orang Suci Zaman Akhir mengetahui apa yang diharapkan di bait suci