Panel Senat Utah mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur penggunaan teknologi

Panel Senat Utah mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah