Pengampunan Trump terhadap para pembunuh memang menyedihkan

Pengampunan Trump terhadap para pembunuh memang menyedihkan