Perintah Presiden Joe Biden untuk meninjau monumen Utah membuat pilihan

Perintah Presiden Joe Biden untuk meninjau monumen Utah membuat pilihan tetap terbuka, tetapi perluasan semuanya pasti