Semua akan membaik. Betulkah.

Semua akan membaik. Betulkah.