Senator Mitt Romney dan sekutunya memblokir proposal Trump untuk menarik

Senator Mitt Romney dan sekutunya memblokir proposal Trump untuk menarik banyak pasukan dari Jerman