Trump mengingatkan saya pada ‘the strutting partridge’

Trump mengingatkan saya pada 'the strutting partridge'